TOP KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N2 - JLPT N2 Level

Gói 11 giờ giảng dạy chuyên môn sẽ giúp bạn học tiếng Nhật, luyện thi JLPT N2 thành thạo, nhanh chóng và dễ dàng.

345.000 ₫

3.450.000 ₫

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N3 - JLPT N3 Level

Gói 10 giờ giảng dạy cung cấp cho bạn kiến thức về Đàm thoại, Từ vựng, Ngữ pháp và Đọc hiểu cấp N3.

345.000 ₫

3.450.000 ₫

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N4 - JLPT N4 Level

Gói 14 giờ giảng dạy chuyên môn sẽ giúp bạn học tiếng Nhật, luyện thi JLPT N4 thành thạo, nhanh chóng và dễ dàng.

345.000 ₫

3.450.000 ₫

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N5 - JLPT N5 Level

Gói 20 giờ giảng dạy chuyên môn để giúp bạn học tiếng Nhật, luyện thi JLPT N5 thành 

thạo, nhanh chóng và dễ dàng.

345.000 ₫

3.450.000 ₫

Cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana của tiếng nhật

Cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana trong tiếng nhật giành cho người nước ngoài. 

345.000 ₫

720.000 ₫

Cách viết những chữ Hán tự cấp độ N5 của tiếng nhật online

Giáo trình có ích cho việc học viết hán tự cấp độ N5 trong tiếng nhật.


345.000 ₫

960.000 ₫

Khóa học Tiếng Nhật trực tuyến cấp độ N1 - JLPT N1 Level

Gói 10 giờ giảng dạy chuyên môn sẽ giúp bạn học tiếng Nhật, luyện thi JLPT N1 thành thạo, nhanh chóng và dễ dàng.

345.000 ₫

3.450.000 ₫